ગ્રાહકો

60+ દેશો, 1000+ ગ્રાહકોની પસંદગી

અમારા ઉત્પાદનો ઘણા દેશો અને ક્ષેત્રોમાં નિકાસ કરવામાં આવે છે, જેમ કે કોરિયા, પાકિસ્તાન, થાઇલેન્ડ, જાપાન, ડેનમાર્ક, રશિયા, દક્ષિણ આફ્રિકા, નાઇજીરીયા, યુએસએ, Australiaસ્ટ્રેલિયા, કેનેડા અને તેથી વધુ. ગ્રાહકોની સંખ્યા 1000 જેટલી છે.

કેટલાક ગ્રાહક કેસ બતાવે છે

NPACK ઇન્ડોનેશિયા ગ્રાહક પ્રતિસાદ
NPACK કોરિયા ગ્રાહક પ્રતિસાદ
case011
આપણામાંના એક કોરિયા ગ્રાહકો ખરીદી 3 કેપીંગ અને લેબલિંગ મશીન ભરવાની ક્રીમની લાઇનો
case11
case01
case001

આપણામાંના એક યુએસ ગ્રાહકે કેપીંગ અને લેબલિંગ મશીન લાઇન ભરવાની 2 લાઇન ખરીદી

case002
આપણામાંના એક રશિયન ગ્રાહકોએ એક ફિલિંગ મશીન ખરીદ્યું
case02
case03
case003
આપણામાંના એક પાકિસ્તાની ગ્રાહકે એક કેચઅપ ફિલિંગ મશીન ખરીદ્યું
case004
આપણામાંના એક પાકિસ્તાની પ્રવાહી બોટલ લેબલિંગ મશીન ધોવા માટે ગ્રાહક અહીં આવે છે
case04
case05
case005
આપણામાંના એક યુનાઇટેડ કિંગડમ. ગ્રાહક મશીન ભરવા માટે અહીં આવે છે
case006
આપણામાંના એક સ્પેઇન ગ્રાહક અહીં મશીન ભરવા આવે છે.
case06
case07
case007
આપણામાંના એક પાકિસ્તાન ગ્રાહક મશીન ભરવા માટે અહીં આવે છે
case008
આપણામાંના એક નાઇજીરીયા ગ્રાહક મશીન ભરવા માટે અહીં આવે છે
case08
case09
case009
આપણામાંના એક કેનેડા ગ્રાહક મશીન ભરવા અને કેપીંગ માટે અહીં આવે છે.
case010
આપણામાંના એક ઉઝબેકિસ્તાન ગ્રાહક મશીન ભરવા અને કેપીંગ માટે અહીં આવે છે
case10